Menu

Japonia

(Japonia)
Stolica: Tokio
Waluta: jen /Y, JPY

Ostrzeżenia dla podróżujących

Brak ostrzeżenia dla tego kraju

Informacje o państwie

Wjazd i pobyt

Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu, w celach: turystycznym, prywatnym, służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu np.: studiów, podjęcia pracy, zobowiązany jest do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym.


Odmowa poddania się tej procedurze uniemożliwi wjazd do tego kraju.
Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego albo środków na jego zakupienie, ale ich brak może mieć wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd, podejmowaną przez urzędnika imigracyjnego, w przejściu granicznym.


Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną ilością pieniędzy na każdy dzień pobytu. Urzędnicy imigracyjni mogą poprosić o udokumentowanie posiadania środków finansowych i ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklarowanym celem podróży. Cudzoziemcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii. Przy wjeździe bez wizy - do 90 dni - paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii. W przypadku wjazdu na podstawie wizy - odpowiednio dłużej - aby umożliwiał powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu. W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio, co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.

Nie ma obowiązku meldunkowego dla Polaków przybywających do Japonii na okres do 90 dni.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest znikome, rzadko zdarzają się rozboje, gwałty, kradzieże, morderstwa. Należy jednak zachować ostrożność w mało uczęszczanych miejscach w nocy oraz w dzielnicach rozrywki. Młode, atrakcyjne kobiety muszą być wyczulone na propozycję pracy w charakterze hostessy ( tzw. "pracodawcy" oczekują rozszerzonego zakresu usług). Należy pamiętać, że Japonia leży w strefie aktywnej sejsmicznie.

Ubezpieczenie

Polisy polskich firm ubezpieczeniowych z reguły nie są honorowane. Należy sprawdzić przed przyjazdem ( w biurze podróży lub firmie ubezpieczeniowej ), czy wykupione ubezpieczenie jest ważne w Japonii. Trzeba też uzyskać nazwę i numer telefonu miejscowego przedstawicielstwa firmy ubezpieczeniowej.

Zdrowie

W Japonii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie wymaga się zaświadczeń o szczepieniach od osób przyjeżdżających do Japonii. Kwarantanną objęci są wyłącznie obywatele tych państw, które zostały uznane za zagrożone epidemią. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe ( np. układu krążenia) powinny wiedzieć, że zdarzają się tu zmiany ciśnienia nawet o kilkadziesiąt jednostek w ciągu dnia a latem jest tu wyjątkowo duszno i parno. Alergicy powinni mieć na uwadze koncentrację alergenów przez cały rok (pleśni, grzybów, pyłków kwitnących roślin ). Dlatego celowe jest zabranie ze sobą zapasu leków na cały okres pobytu. Warto mieć list od lekarza, w jęz. angielskim, przydatny w razie kontroli celnej. Tylko niektóre leki importowane do Japonii można kupić w American Pharmacy w Tokio, w dzielnicy Ginza. Podstawowe leki można kupić w większych sklepach. W zakresie usług medycznych panuje duża konkurencja, stąd różnice w ich cenach: koszt wizyty lekarskiej może wahać się od ok. 8 do 30 tys. JPY, doba pobytu w szpitalu kosztuje od 10 do 40 tys. JPY, plus kilka tys. JPY za wyrobienie specjalnej karty pacjenta. Zdarzenia nagłe, wymagające wezwania karetki i badania - to usługi kosztujące nawet 80 tys. JPY.
Ceny usług stomatologicznych również są zróżnicowane ( np. ekstrakcja zęba to cena od 5 do 10-15 tys. JPY). Z lekarzem można porozumieć się zazwyczaj tylko w jęz. japońskim, niekiedy w jęz. angielskim. Szpitalem oferującym obsługę w języku angielskim jest St. Luke’s International Hospital w Tokio ( cena konsultacji u lekarza internisty ok. 7 000 JPY, podstawowe badania - krew, mocz - ok. 30 000 JPY), Hiroo International Clinic http://www.hiroo-ic.com/ (cena konsultacji medycznej 8000 JPY, cena badań podstawowych od 30000 do 40000 JPY), a także Tokyo Medical and Surgical Clinic http://www.tmsc.jp/.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Japonii. Sieć połączeń komunikacyjnych - autobusowych, kolejowych, lotniczych jest bardzo dobrze rozwinięta. W Tokio doskonale funkcjonuje metro i kolej. Środki transportu są szybkie i punktualne jednak większość informacji na ich temat jest w jęz. japońskim. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, przejazdy tunelami są płatne. Parkowanie - tylko w wyznaczonych miejscach. Z uwagi na wysokie koszty transportu (przykładowo koszt przejazdu szybkim pociągiem - shinkansen - z Tokio do Kioto w dwie strony wynosi 30 000 JPY) praktycznym rozwiązaniem może być wykupienie tzw. JR pass tj. rodzaju karnetu pozwalającego na podróżowanie w danym okresie państwowymi środkami lokomocji (JR). Karnet możliwy do nabycia jedynie poza granicami Japonii.

Informacje dla kierowców

Obowiązuje ruch lewostronny. Międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce w oparciu o wzór określony w Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym z 1949 jest uznawane przez tutejsze władze.

Cło

Towary zwolnione z cła to ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego użytku, przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu, podczas pobytu w Japonii. Alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby dorosłe, po ukończeniu 20 roku życia, w następujących ilościach: 3 butelki alkoholu - jedna butelka = ok.760 cc, cygara - 100 szt., papierosy - 400 szt., inny rodzaj tytoniu - 500 g, 2 uncje perfum - 1 uncja = ok. 28 cc, prezenty i przedmioty osobistego użytku w ilości nie wskazującej na to, że przeznaczone są na sprzedaż, których łączna wartość - w cenach z kraju zakupu - nie przekracza 200 tys. JPY. Można wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln JPY należy zadeklarować. Do Japonii można wwieźć zapas leków na własny użytek, na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków, do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów należy skontaktować się z regionalnymi biurami do spraw zdrowia i opieki lek.( na lotniskach ). Obowiązuje zakaz wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego - (różnego rodzaju wędlin itp. nawet, jeżeli są to produkty zakupione w sklepach bezcłowych na europejskich lotniskach ), kwiatów ( także ciętych ), owoców, roślin i nasion. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków, stymulantów ( amfetamina, met-amfetamina ), substancji psychotropowych. Nie wolno wwozić przedmiotów imitujących monety lub banknoty papierowe, a także książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, broni i amunicji. To samo dotyczy przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie ( np. projektów ).
Do Japonii można wwieźć zwierzęta pod warunkiem przedstawienia ich świadectwa zdrowia, dlatego przy przekraczaniu granicy muszą być zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny. Zazwyczaj poddawane są jej przez 2 tygodnie, na koszt właściciela. Przewóz kotów i psów wymaga zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Przepisy prawne

Prawo japońskie jest bardzo surowe dla przemycających narkotyki, broń amunicję i materiały pornograficzne. Przedłużenie pobytu bez ważnej wizy uznawane jest za przekroczenie przepisów imigracyjnych i zagrożone karą wydalenia z Japonii na własny koszt, z zakazem wjazdu na jej terytorium przez 5 lat.

Obyczaje

Japonia jest odmiennym kulturowo krajem i kieruje się odrębnymi zasadami obyczajowymi. Japończycy są narodem tolerancyjnym, należy jednak unikać niezręcznych sytuacji, respektować miejscowe zwyczaje. Właściwym gestem przy powitaniu się i pożegnaniu jest ukłon. W wielu miejscach ( świątynie, restauracje, łaźnie publiczne, domy prywatne ) przed wejściem do pomieszczenia należy zdjąć obuwie. Przywiązuje się tu dużą wagę do statusu poznawanego człowieka, do jego wykształcenia, miejsca pracy. Stąd też ważna jest w tym kraju wizytówka. Nie ma zwyczaju dawania napiwków. Przed wejściem do metra, pociągu, autobusu należy ustawić się w kolejce osób oczekujących. Bilety do metra i pociągów JR kupuje się w automatach, zaś opłatę za jazdę autobusem uiszcza się bezpośrednio u kierowcy. Przejazd, niezależnie od długości trasy kosztuje 210 JPY. Przyjęte jest poruszanie się lewą stroną chodnika, schodów.

Święta

W 2017 roku w Japonii obowiązują następujące Święta Narodowe:

Data

Nazwa polska

Nazwa japońska

1 stycznia

Dzień Nowego Roku

Ganjitsu (jap. ??, Ganjitsu), także O-sh?gatsu (jap. ???, O-sh?gatsu) w znaczeniu samego Dnia Nowego Roku, jak i świątecznego okresu noworocznego

9 stycznia

Święto Pełnoletności (ukończenie 20 lat)

Seijin no Hi (jap. ????, Seijin no Hi)

11 lutego

Dzień Pamięci Założenia Państwa (w 660 r. p.n.e.)

Kenkoku Kinen no Hi (jap. ??????, Kenkoku Kinen no Hi)

20 marca

Wiosenne Zrównanie Dnia z Nocą

Shunbun no Hi (jap. ????, Shunbun no Hi)

29 kwietnia

Dzień Ery Sh?wa

Sh?wa no Hi (jap. ????, Sh?wa no Hi)

3 maja

Dzień Konstytucji

Kenp? Kinenbi (jap. ?????, Kenp? Kinenbi)

4 maja

Dzień Zieleni

Midori no Hi (jap. ???, Midori no Hi); formalny zapis kaną: ?????

5 maja

Dzień Dziecka

Kodomo no Hi (jap. ????, Kodomo no Hi); formalny zapis kaną: ?????

17 lipca

Dzień Morza

Umi no Hi (jap. ???, Umi no Hi)

Yama no Hi (jap. ???)

11 sierpnia

18 września

Dzień Gór

Dzień Szacunku dla Starszych

Keir? no Hi (jap. ????, Keir? no Hi)

23 września

Jesienne Zrównanie Dnia z Nocą

Sh?bun no Hi (????)

9 października

Dzień Sportu i Zdrowia

Taiiku no Hi (jap. ????, Taiiku no Hi)

3 listopada

Dzień Kultury

Bunka no Hi (jap. ????, Bunka no Hi)

23 listopada

Dzień Święta Pracy

Kinr? Kansha no Hi (jap. ??????, Kinr? Kansha no Hi)

23 grudnia

Urodziny Cesarza

Tenn? Tanj?bi (jap. ?????, Tenn? Tanj?bi)

Przydatne informacje

 • Japonia położona jest w aktywnym sejsmicznie rejonie świata, stąd powszechne zjawiska trzęsienia ziemi. Występuje tu zjawisko pory deszczowej, tajfuny, zdarza się tsunami.
 • Klimat kraju jest uciążliwy latem. Jest zróżnicowany na poszczególnych wyspach. Należy stosować kremy z wysokimi filtrami UV, w celu ochrony przed agresywnym słońcem.
 • Zazwyczaj na przełomie roku - mniej więcej od 29 grudnia do 3 stycznia, na przełomie kwietnia i maja, w połowie sierpnia / Zaduszki japońskie / nieczynne są banki, urzędy państwowe, większość sklepów i restauracji.
 • Możliwość korzystania z kart kredytowych wydanych w Polsce jest ograniczona, można korzystać z karty VISA i MasterCard. Napotyka się na trudności przy płaceniu w niektórych sklepach.
 • Pieniądze można wymieniać w bankach lub nielicznych kantorach wymiany walut okazując paszport.
 • W całej Japonii woda z kranu nadaje się do picia.
 • Urzędy typu poczta otwarte są do 17-tej.
 • Ceny usług ( różnego rodzaju np. pocztowych, naprawczych ) są bardzo drogie.
 • Odradza się zwiedzanie muzeów w dni świąteczne ze względu na dużą liczbę odwiedzających.
 • W Japonii jest inne napięcie prądu niż w Europie - 100V prąd zmienny 50 Hz w Tokio i w rejonie Oceanu Spokojnego - nie warto zabierać ze sobą urządzeń elektrycznych, niedostosowanych do tych parametrów.
 • Przydatne telefony: policja - tel.110, pogotowie ratunkowe: tel. - 119, straż poż. - tel. 119.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.