Menu

Ostrzeżenia dla podróżujących

29 czerwca 2018

Indonezja - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2018

Treść aktualizacji: Informacja nt. erupcji wulkanu Mt. Agung na Bali

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Indonezji w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Pomimo zdecydowanych kroków podjętych przez władze indonezyjskie mających na celu walkę z terroryzmem, zjawisko to nadal stanowi poważane źródło zagrożenia. Możliwe są ataki na popularne wśród cudzoziemców hotele, restauracje, kluby nocne, targi i centra handlowe, w tym w Dżakarcie i na Bali. Poziom zagrożenia może wzrastać w okolicach indonezyjskich i międzynarodowych świąt.

Środkowe Sulawesi, Maluku, Papua i Zachodnia Papua zagrożone są lokalnymi konfliktami.

Uwaga: 28 czerwca 2018 r. doszło erupcji wulkanu Mt. Agung we wschodniej części Bali. W związku z emisją pyłów i gazów, władze zamknęły obszar w promieniu 4 km od krateru, ogłaszając 3. w 4-stopniowej skali poziom zagrożenia. Możliwe są czasowe zamknięcia lotnisk. Osobom przebywającym na Bali lub planującym podróż tam zaleca się kontakt z organizatorem wycieczki, przewoźnikiem lub władzami lotniskowymi.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
28 czerwca 2018

Kamerun - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do północnego Kamerunu, a także do wybranych regionów i departamentów we wschodniej i zachodniej części kraju.

W regionach Extreme-Nord, Nord i częściowo Adamawa na północy Kamerunu, w szczególności wzdłuż granic z Nigerią i Czadem, występuje bardzo wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi i porwaniami obcokrajowców. Mogą tam mieć miejsce operacje sił zbrojnych przeciwko tzw. Boko Haram.

Na wschodzie kraju, w leżących wzdłuż granicy z Republiką Środkowoafrykańską departamentach Mbere, Lom-Et-Djerem, Kadei oraz Boumba- Et-Ngoko ogólny poziom zagrożenia bezpieczeństwa jest wysoki ze względu na niestabilną sytuację w RŚA. Dochodzić tam może ataków uzbrojonych grup, napadów rabunkowych i porwań obcokrajowców.

Na zachodzie, w anglojęzycznych regionach Nord-Ouest i Sud-Ouest, a w szczególności w leżących wzdłuż granicy z Nigerią departamentach Manyu i Ndian, sytuacja bezpieczeństwa ulega pogorszeniu. Mogą tam mieć miejsce operacje sił zbrojnych przeciwko uzbrojonym grupom separatystów. Dochodzić może do zatrzymań cywilów, w tym cudzoziemców, a także demonstracji i zamieszek.

Dodatkowo, w rejonie półwyspu Bakassi, przy granicy z Nigerią, występuje bardzo wysokie zagrożenie piractwem morskim i napadami rabunkowymi.

Na pozostałym obszarze Kamerunu, w tym w głównych miastach, Jaunde i Duala, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na m.in. zagrożenie terroryzmem i napadami rabunkowymi.

Obywatelom polskim, przebywającym w Kamerunie, MSZ zaleca unikanie zgromadzeń publicznych, stosowanie się do poleceń służb porządkowych i zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
27 czerwca 2018

Egipt - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

W związku z zagrożeniem terrorystycznym i obowiązującym od 2017 r. stanem wyjątkowym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Egiptu.

Na terytorium Egiptu może dochodzić do ataków na miejsca odwiedzane przez turystów, miejsca kultu religijnego, bazary, centra handlowe, hotele, restauracje i bary. Nie można wykluczyć ataków na lotniska (w tym samoloty) oraz autobusy przewożące turystów.

Ze względu na szczególnie wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa, MSZ odradza podróże:

 • na Półwysep Synaj (z wyjątkiem Sharm el-Sheikh);
 • do strefy pustynnej i rejonu oaz na zachód od Doliny Nilu do granicy z Libią i na południu do granicy z Sudanem;
 • do strefy pustynnej na wschód od Doliny Nilu (z wyjątkiem głównych dróg łączących Kair bezpośrednio z miejscowościami: Ismailia, Port Said i Suez oraz ośrodkami turystycznymi położonymi nad Morzem Czerwonym: Ain Sokhna, El Gouna, Hurghada, Safaga i Marsa Alam);
 • do Delty Nilu i na wybrzeże Morza Śródziemnego (z wyjątkiem Port Said i Aleksandrii; uwaga: podróż z Kairu do Aleksandrii inną drogą niż autostrada Alexandria Desert Road nie jest rekomendowana);
 • do Doliny Nilu pomiędzy Kairem i Luksorem (z wyjątkiem Luksoru) oraz pomiędzy Asuan i granicą z Sudanem (z wyjątkiem Abu Simbel); uwaga: podróże do Luksoru, Asuan i Abu Simbel powinny odbywać się drogą lotniczą;
 • do rejonu południowo-wschodniego, przy granicy z Sudanem (trójkąt Halaib, Shelatin).

Na pozostałym obszarze Egiptu zalecane jest ograniczenie podróży do miejscowości turystycznych i zakwaterowanie w strzeżonych obiektach.

W związku ze stanem wyjątkowym, spodziewać się należy wzmocnionych kontroli na ulicach oraz przy wejściach do kościołów i budynków użyteczności publicznej. Władze mogą dokonywać większej liczby aresztowań pod zarzutem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i ograniczać dostęp do zatrzymanych. Możliwe jest nasilenie kontroli w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Publikowanie w nich treści uznanych za niebezpieczne może skutkować aresztowaniem i karą dla autora.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
19 czerwca 2018

Mozambik - ostrzeżenie dla podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do prowincji Cabo Delgado na północy Mozambiku.

W Cabo Delgado dochodzić może do ataków na wsie, ośrodki rządowe i inne obiekty ze strony grup powiązanych z islamskim ekstremizmem.

Obywatelom polskim przebywającym w północnym Mozambiku zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie okolic obiektów rządowych i targowisk, stosowanie się do poleceń sił porządkowych oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
11 czerwca 2018

Nikaragua - ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z napiętą sytuacją polityczną Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Nikaragui.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Nikaragui w związku z powszechnymi, antyrządowymi manifestacjami. MSZ stanowczo odradza uczestnictwo obywateli RP w jakichkolwiek demonstracjach - udział obcokrajowców w protestach jest w Nikaragui nielegalny. Podróżni powinni także uwzględnić, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe są czasowe wyłączenia z ruchu ulic lub większych obszarów miast oraz mogą wystąpić problemy z łącznością komórkową i dostępem do internetu.

Osobom przebywającym na miejscu zalecamy bezwzględne stosowanie się do poleceń sił porządkowych oraz śledzenie bieżących komunikatów o sytuacji bezpieczeństwa.

Ze względu na brak polskiej placówki dyplomatycznej w Nikaragui możliwości udzielania pomocy konsularnej są bardzo ograniczone. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy uprawnieni są do otrzymania pomocy konsularnej od państw członkowskich posiadających w danym kraju placówkę na zasadach i w zakresie przewidzianym dla obywateli tego państwa.

W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Osobom wyjeżdżającym do Nikaragui zalecamy zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz. ‎


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
6 czerwca 2018

Etiopia - ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z napiętą sytuacją polityczną Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Etiopii.

W Etiopii utrzymuje się ryzyko wystąpienia lokalnych protestów, które niejednokrotnie przybierają formę grabieży i aktów wandalizmu. Podróżując po kraju należy liczyć się z możliwością eskalacji konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi, co może ograniczać możliwości przejazdu i poruszania się.

Z uwagi na wysoki poziom zagrożenia MSZ odradza podróże do:

 • obszarów przygranicznych z Erytreą, Sudanem, Sudanem Południowym i Kenią;
 • pogranicza pomiędzy stanami Oromia i Somali, w szczególności miast Dire Dawa, Harar, Jijga i okolic;
 • regionu Somali, a w szczególności obszarów położonych w pobliżu granicy z Somalią (w tym z Puntlandem);
 • regionu Gambela.

Przy podróżach po pustyni Danakilskiej należy zawsze korzystać z lokalnych przewodników.

Polskim obywatelom przebywającym w Etiopii zaleca się, w miarę możliwości, pobyt w dużych miastach, a w przypadku konieczności podróży - korzystanie z transportu lotniczego lub pozostawanie na głównych szlakach komunikacyjnych. MSZ rekomenduje unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych oraz nieutrwalanie na jakichkolwiek nośnikach protestów lub działań lokalnych służb.

MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń sił porządkowych i zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
29 maja 2018

Rosja - ostrzeżenie dla podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o zachowanie ostrożności podczas podróży do Federacji Rosyjskiej.

W Rosji występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Może ono wzrosnąć w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 14.06-15.07. Nie można wykluczyć ataków w miastach-gospodarzach turnieju. Ostrożność należy zachować w szczególności na stadionach, w strefach kibica i ich okolicach, a także w środkach transportu publicznego.

MSZ ostrzega także przed podróżami w rejon Północnego Kaukazu, tj. do republik: Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii, Osetii Północnej, Inguszetii, Czeczenii, Dagestanu.

Polska, podobnie jak inne państwa uznaje Krym (Republika Autonomiczna Krymu i Sewastopol) za integralną część Ukrainy. Bezprawna aneksja tej części terytorium Ukrainy przez Rosję uniemożliwia udzielanie przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku z powyższym MSZ kategorycznie odradza podróże na Krym.

Analogiczne zastrzeżenia dotyczą integralnej części Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej. Nieuznawanie władz separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej uniemożliwia udzielanie pomocy konsularnej przebywającym tam obywatelom polskim. Dlatego MSZ kategorycznie odradza podróże do tych regionów, w tym korzystanie z ofert wyjazdów przedstawianych przez biura podróży działające na terenie Rosji.

MSZ apeluje także o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
21 marca 2018

Ukraina - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

Z uwagi na niesłabnące napięcie w obwodach donieckim i ługańskim, utrzymujące się poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i prowadzoną na tych terenach operację antyterrorystyczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wzywa obywateli RP do natychmiastowego opuszczenia pozostających poza kontrolą władz ukraińskich części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia, a także niepodejmowania pod żadnym pozorem podróży na ich teren. Na tym obszarze nie ma obecnie możliwości zapewnienia obywatelom polskim pomocy konsularnej.

Ze względu na aneksję Półwyspu Krymskiego (Autonomiczna Republika Krymu i Sewastopol) oraz wynikający z tego faktu brak możliwości zapewnienia obywatelom polskim przebywającym na Krymie pomocy konsularnej, w mocy pozostają zalecenia jego opuszczenia oraz powstrzymania się od podróżowania na te tereny.

Osoby decydujące się na odbycie podróży wbrew zaleceniom MSZ (na przykład z powodów służbowych, losowych itp.), powinny bezwzględnie stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych (np. poddawanie się kontroli osobistej na posterunkach wojskowych lub policyjnych, zakaz przejazdu określoną drogą etc.) oraz śledzić bieżące komunikaty o stanie bezpieczeństwa publikowane przez miejscowe władze.

Na pozostałym obszarze Ukrainy zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności w związku z powtarzającymi się w ostatnim okresie incydentami - atakami na miejsca odwiedzane przez polskich turystów, placówki, zabytki i miejsca pamięci związane z Polską, a także w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej antypolskimi hasłami, symbolami oraz demonstracjami o antypolskim wydźwięku. W trakcie podróży mogą pojawiać się sytuacje o charakterze prowokacji, w szczególności w trakcie zgromadzeń publicznych. Zaleca się ich unikanie oraz podchodzenie z odpowiednim poszanowaniem do lokalnych symboli (flag, godła itp.).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje również o każdorazowe zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
15 marca 2018

Kolumbia - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

Ze względu na zwiększone zagrożenie terrorystyczne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Kolumbii

W związku z eskalacją zamachów terrorystycznych przeprowadzanych przez lewicową partyzantkę Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN), a także działalnością zorganizowanych grup przestępczych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróżowanie do następujących departamentów i regionów Kolumbii:

 • Arauca
 • Cauca (z wyjątkiem Popayán)
 • Chocó (z wyjątkiem Nuquí)
 • Norte de Santander, w szczególności do regionu Catatumbo
 • Caquetá
 • region Urabá
 • Putumayo
 • Magdalena Medio
 • port Buenaventura,
 • Nariño
 • Vichada
 • Vaupés

Obszary te są w znacznym stopniu kontrolowane przez nielegalne ugrupowania zbrojne i przestępcze i stają się niekiedy terenem regularnych walk.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podróżnym udającym się do pozostałych departamentów Kolumbii, z uwagi na potencjalne zagrożenie zamachami terrorystycznymi, przestępczością pospolitą a także porwaniami występującymi na terenie całego kraju.

Obywatelom polskim przebywającym w Kolumbii zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń sił porządkowych i zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
20 lutego 2018

Malezja - ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z zagrożeniem terrorystycznym, w tym porwaniami cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Malezji.

MSZ w szczególności ostrzega przed podróżami u wschodniego wybrzeża stanu Sabah (Borneo). Na wodach terytorialnych i na wyspach graniczących z Archipelagiem Sulu, mogą operować islamistyczne ugrupowania terrorystyczne z południowych Filipin. Niebezpiecznie może być również w okolicach miast Sandakan, Lahad Datu, Semporna i Tawau.

Na pozostałym terytorium Malezji, w tym w stolicy kraju, Kuala Lumpur, zagrożenie zamachami terrorystycznymi jest znaczące. Nie można wykluczyć ataków na popularne wśród cudzoziemców hotele, restauracje, targi i centra handlowe.

Obywatelom polskim przebywającym w Malezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb porządkowych oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
20 lutego 2018

Tajlandia - ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tajlandii.

MSZ ostrzega w szczególności przed podróżami do południowych prowincji Pattani, Yala, Narathiwat i Songkhla, w których regularnie dochodzi do ataków bombowych i z użyciem broni palnej.

Zagrożenie terrorystyczne występuje również na pozostałym terytorium Tajlandii, w tym w Bangkoku, na wyspie Phuket i w popularnych wśród turystów miejscowościach jak Krabi, Hua Hin itd.

MSZ przypomina, że, mimo zniesienia z dniem 1 kwietnia 2015 r. stanu wojennego, w Tajlandii nadal obowiązują szczególne środki bezpieczeństwa, m.in. zakaz zgromadzeń o charakterze politycznym.

Osobom przebywającym w Tajlandii zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące śledzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń przedstawicieli biur podróży oraz sił porządkowych. MSZ apeluje także o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
20 lutego 2018

Filipiny - ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z zagrożeniem terrorystycznym, możliwymi starciami zbrojnymi pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami z ugrupowań islamistycznych, a także ze względu na podwyższone ryzyko porwań cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do południowej części Filipin.

MSZ w szczególności odradza podróże w rejon wyspy Mindanao i archipelagu Sulu oraz ostrzega przed podróżami na wyspy Cebu i Bohol.

Należy mieć na uwadze, że mimo zdecydowanych działań władz miejscowych, działalność ugrupowań terrorystycznych może objąć również obszary uważane dotychczas za bezpieczne, w tym ośrodki turystyczne. Do porwań cudzoziemców dochodzić może zarówno na lądzie jak i na wodach terytorialnych Filipin.

Nie można wykluczyć ataków terrorystycznych w stolicy, Manili.

Obywatelom polskim przebywającym na Filipinach zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń sił porządkowych i zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
1 lutego 2018

Senegal - ostrzeżenie dla podróżujących

W związku z pogorszeniem się w ostatnim czasie sytuacji bezpieczeństwa w regionie Casamance (w tym także z przypadkami napadów na turystów) i prowadzonymi działaniami militarnymi w tym regionie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Casamance (obszar na południu Senegalu, między południową granicą z Gambią i północną granicą z Gwineą-Bissau).

Obywatelom polskim przebywającym na obszarze Casamance, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie poruszania się po zmroku i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb bezpieczeństwa.

Jednocześnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o utrzymującym się zwiększonym zagrożeniu terrorystycznym w całym regionie Sahelu i zaleca obywatelom polskim przebywającym w państwach regionu lub planującym podróż do nich zachowanie daleko posuniętej ostrożności, unikanie miejsc zgromadzeń publicznych (np. dyskotek, miejsc spotkań diaspory europejskiej itp.) oraz zgłoszenie podróży lub pobytu w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
23 stycznia 2018

Belgia - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 r. władze belgijskie obniżyły poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie całego kraju z 3 do 2 (w czterostopniowej skali).

Obniżenie poziomu alertu oznacza, że według władz miejscowych zagrożenie zmniejszyło się, a atak stał się mniej prawdopodobny. Jednak poziom 2 nie oznacza, że zagrożenie już nie istnieje. Jednocześnie utrzymano 3 poziom zagrożenia dla niektórych wrażliwych miejsc.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do obywateli polskich przebywających w Belgii o zachowanie ostrożności, bieżące śledzenie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb porządkowych. Apelujemy również o dokonywanie zgłoszeń podróży i pobytu na terenie Belgii w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast
11 stycznia 2018

Liban - aktualizacja informacji o bezpieczeństwie

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega obywateli polskich przed podróżą do Libanu.

Osobom, które zdecydowały się na podróż do Libanu, MSZ odradza odwiedzanie:

- pogranicza libańsko-syryjskiego (w szczególności miejscowości okręgu Hermel - Arsal, Ras Baalbak);

- doliny Bekaa (w tym miasta Baalbek);

- wschodnich terenów prowincji Akkar;

południowych przedmieść Bejrutu;

- pogranicza libańsko-izraelskiego na południe od rzeki Litani (wszyscy cudzoziemcy muszą otrzymać zezwolenie na przemieszczanie się w tych rejonach);

- obozów dla uchodźców takich jak: Nahr Al Bared i Beddawi koło Trypolisu i Ain Al - Hilweh i Mieh Mieh w pobliżu miasta Saida (Sydon).

Na pozostałym obszarze Libanu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie dużych skupisk ludzkich (bazary, centra handlowe, manifetacje) i niekorzystanie z usług (w szczególności transportowych) przypadkowo poznanych osób. Należy stosować się do poleceń służb porządkowych oraz śledzić na bieżąco sytuację w Libanie. MSZ apeluje ponadto o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast