Menu

Indonezja

(Republika Indonezji)
Stolica: Dżakarta
Waluta: rupia indonezyjska (IDR)

Ostrzeżenia dla podróżujących

4 marca 2016

Indonezja - ostrzeżenie dla podróżujących

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że pomimo zdecydowanych kroków podjętych przez władze indonezyjskie mających na celu walkę z terroryzmem zjawisko to nadal stanowi poważane źródło zagrożenia.

Działalność grup terrorystycznych koncentruje się w autonomicznej prowincji Aceh (płn. Sumatra), mieście Poso (Celebes Środkowy), mieście Ambon (Wyspy Moluckie), mieście Solo (Jawa Wsch.), Makasar (Celebes Południowy). W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym lub planującym podróż w te regiony Indonezji zachowanie szczególnej ostrożności oraz sprawdzanie aktualnych informacji o stanie bezpieczeństwa na stronie internetowej Ambasady RP w Dżakarcie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj
  zwykłą ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast

Informacje o państwie

Wjazd i pobyt

Polscy turyści mogą wjeżdżać do Indonezji bez wiz, w ramach wprowadzonego w dniu 10.06.2015 r. dekretu, w którym Indonezja jednostronnie zniosła obowiązek wizowy dla obywateli 45 krajów. Wjazd bezwizowy obejmuje okres 30 dni i nie podlega przedłużeniu.W dniu 18 kwietnia 2016 r. na mocy dekretu Prezydenta RI nr 21/2016 nastąpiła nowelizacja ruchu bezwizowego w Indonezji. Znowelizowany dekret rozszerzył cel w jakim można wjechać do Indonezji w ramach ruchu bezwizowego. Obecnie prócz celu turystycznego, do Indonezji można także wjechać w celu rodzinnym, społecznym, w celu prowadzenia działalności kulturalnej, wykonywania zadań przedstawicieli organów państwowych, celem uczestniczenia w seminariach, międzynarodowych targach, seminariach organizowanych przez przedstawicielstwa centralne lub oddziałowe mające swoją siedzibę w Indonezji oraz w ramach tranzytu do kraju trzeciego. Nowelizacja powiększyła także liczbę państw objętych zwolnieniem wizowym do 75 oraz umożliwiła wjazd i wyjazd z Indonezji w ramach bezwizowego ruchu turystycznego z 29 lotnisk, 88 przejść morskich oraz 7 lądowych (wykaz przejść dostępny jest na stronie Ambasady RP w Dżakarcie).

Należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu istnieje możliwość otrzymania wizy On Arrival - VOA z ważnością do 30 dni. Niektóre osoby decydują się na wykupienie VOA pomimo wprowadzonego ruchu bezwizowego, gdyż w przypadku VOA istniej możliwość jej przedłużenia o kolejne 30 dni w najbliższym urzędzie imigracyjnym, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty 35 USD. Z dniem 04.04.2014 r. weszła w życie Umowa o zwolnieniu z obowiązku wizowego posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. Jednak należy pamiętać, że w przypadku wyjazdu do pracy na placówce dyplomatycznej w Indonezji należy uzyskać indonezyjską dyplomatyczną wizę wjazdową, w którymś z indonezyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Nie ma możliwości otrzymania indonezyjskiej wizy na lądowej granicy między Timorem Wschodnim a Indonezją (Atambua). Przy dłuższych pobytach, przy celach wyjazdu innych niż turystyczny/biznesowy oraz w przypadku posiadania paszportu tymczasowego o wizę należy aplikować w Ambasadzie Indonezji w Warszawie, ul. Estońska 3/5, tel. +48 22 6175179, +48 22 6175108, fax +48 22 6174455, email: info@indonesianembassy.pl. Przy wjeździe do Indonezji paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy. Ubiegający się o wizę wielokrotną musi w momencie złożenia aplikacji legitymować się paszportem ważnym minimum 18 miesięcy. Na żądanie władz imigracyjnych należy okazać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż (posiadanie biletu może być konieczne już w momencie składania wniosku o wizę w Wydziale Konsularnym Ambasady Indonezji w Warszawie). Przy wjeździe do Indonezji nie ma obowiązku wykazania się określoną kwotą pieniędzy bądź deklarowania jej na granicy. Składając wniosek o indonezyjską wizę, należy mieć przy sobie kartę kredytową lub zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie konta bankowego.
W przeciwnym razie trzeba mieć gwarancję osoby zapraszającej, że zapewni ona środki utrzymania i opiekę.

Lista przejść granicznych, przez które można wjechać i wyjechać z Indonezji w ramach ruchu bezwizowego dostępna jest TUTAJ >>

Uwaga: w przypadku przekroczenia terminu ważności wizy, kara przy wyjeździe wynosi od 250.000 IDR do 350.000 IDR za każdy dzień zwłoki.

Bezpieczeństwo

Po zamachu bombowym na Bali w 2002 r., w pobliżu hotelu Marriott w Dżakarcie w 2003 r. oraz kolejnym pod Ambasadą Australii w 2004 r. podjęto działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów zagranicznych przebywających w Indonezji. Niestety do kolejnego ataku na wyspie Bali doszło w 2005 r., a w lipcu 2009 r. odnotowane kolejne zamachy w Dżakarcie w hotelach Marriott oraz Ritz-Carlton. Do ostatniego ataku doszło w dniu 14.01.2016 r. w okolicy hotelu Sari Pan Pacific przy ul. Thamrin w centrum Dżakarty. W wyniku ataku śmierć poniosło 8 osób, z czego 5 było sprawcami zamachów, a 20 osób zostało rannych. Pomimo zdecydowanych kroków podjętych przez władze indonezyjskie mających na celu walkę z terroryzmem, zjawisko to jest nadal groźne w Indonezji. Świadczy o tym fakt, że obecnie ponad 500 Indonezyjczyków walczy w oddziałach ISIS w Syrii. Główne bazy terrorystów mieszczą się w: autonomicznej prowincji Aceh (płn. Sumatra), mieście Poso (Celebes Środkowy), mieście Ambon (Wyspy Moluckie), mieście Solo (Jawa Wsch.), Makasar (Celebes Południowy). W związku z powyższym Ambasada RP w Dżakarcie zaleca wszystkim osobom udającym się w ten region zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi w Indonezji, zaleca się zachowanie wysokiego stopnia ostrożności osobom przebywającym lub planującym podróż do Indonezji (w tym także na Bali). Zaleca się obywatelom polskim przebywającym w Dżakarcie lub planującym podróż do stolicy zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania w miejscach zgromadzeń publicznych oraz zgłoszenie pobytu w systemie Odyseusz. Ambasada rekomenduje także na bieżąco śledzić aktualne informacje medialne dotyczące sytuacji bezpieczeństwa. Szczegółowy opis zagrożeń dla turystów w Indonezji dostępny jest na stronie Ambasady RP w Dżakarcie.

Przed podróżą należy zawsze wykonać kserokopię paszportu, biletów lotniczych i wiz. Zagrożenie przestępczością pospolitą w stolicy kraju nie jest zbyt duże. Gorzej wygląda sytuacja na prowincji (kradzieże i rozboje). Coraz częściej odnotowujemy przypadki okradania turystów przebywających na Bali. W przypadku gdy wraz z innymi kosztownościami zostanie utracony polski paszport, paszport tymczasowy może wystawić wyłącznie konsul RP w Dżakarcie. Aby móc opuścić Indonezję na podstawie nowo wydanego paszportu tymczasowego, należy uzyskać w Biurze Imigracyjnym na lotnisku pieczątkę zezwalającą na wyjazd. W przeciwnym wypadku straż graniczna na lotnisku odmówi dokonania odprawy paszportowej uniemożliwiając wyjazd, co może stanowić poważne utrudnienie w przypadku lotów tranzytowych lub specjalnych biletów bez możliwości zmiany rezerwacji.

Hazard jest zabroniony a turyści często padają ofiarami gangów (szczególnie na Bali), oferujących nielegalne zakłady. W prowincji Aceh wprowadzono muzułmańskie prawo Shariatu, które w skrajnych przypadkach może się odnosić również do cudzoziemców wyznania niemuzułmańskiego, dlatego przed udaniem się do tej prowincji należy dokładnie sprawdzić obowiązujące regulacje. W kilku prowincjach (szczególnie na Sumatrze) notowano przypadki agresji o podłożu seksualnym skierowanej do kobiet (w tym również Polek). W miarę możliwości należy unikać samotnego podróżowania oraz unikać podróży w nocy.

Indonezja leży w obszarze szczególnie narażonym na trzęsienia ziemi, które występują na całym obszarze kraju (rzadkie są tylko na Borneo i płd-zach. Celebesie). Zachodnie wybrzeża Sumatry i południowe wybrzeża Jawy były w ostatnich latach dotknięte tsunami, które spowodowały wiele ofiar. W porze deszczowej (listopad - kwiecień) zdarzają się gwałtowne powodzie oraz osunięcia ziemi.

UWAGA: Przy korzystaniu z lokalnego przewoźnika należy zwrócić uwagę na jego wiarygodność. Należy starać się unikać korzystania z niesprawdzonych niskobudżetowych przewoźników autobusowych, gdyż zdarzały się przypadki oszustw i wymuszania dodatkowych opłat od pasażerów. Warto również zwrócić uwagę na stan techniczny transportu morskiego. W 2016 r. doszło do ekploazji łodzi wiozącej zagranicznych turystów z wyspy Bali na okoliczne wyspy Gili. W wyniku tej eksplozji smierć poniosło dwóch turystów a 14 zostało rannych.

Ubezpieczenie

We własnym interesie, przed rozpoczęciem podróży, każdy turysta powinien się ubezpieczyć ze względu na wysokie koszty usług medycznych w prywatnych szpitalach i klinikach. Niektóre polskie agencje ubezpieczeniowe wydają polisę, która w razie choroby obejmuje jedynie pokrywanie rachunków za usługi medyczne po powrocie do kraju, tymczasem indonezyjskie placówki medyczne wymagają natychmiastowego pokrycia kosztów leczenia. Stanowczo zaleca się dokonywanie ubezpieczeń w firmach, które mają własnych wiarygodnych przedstawicieli na terenie Indonezji i na bieżąco opłacają świadczone usługi medyczne. Warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia pokrywającego koszty transportu/ewakuacji medycznej w przypadku skomplikowanych urazów lub chorób.

Zdrowie

Przy wyjeździe do Indonezji nie ma obowiązkowych szczepień. W celu zapoznania się ze szczepieniami aktualnie rekomendowanymi, zaleca się konsultację z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną (Sanepid). Do zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych należą: pasożyty układu trawiennego, dur brzuszny, biegunka, żółtaczka typu A i B. Należy pamiętać, że woda w kranie nie jest zdatna do konsumpcji. Zalecane jest picie wody butelkowanej lub przegotowanej, unikanie w napojach kostek lodu oraz surowych i niedogotowanych potraw. U dzieci nadal poważny problem stanowi polio i odra. W większości prowincji istnieje zagrożenie wścieklizną u psów (szczególnie na Bali). Poza dużymi skupiskami ludzkimi występuje zagrożenie malarią (niskie ryzyko na Jawie i Bali) oraz w dużych miastach - gorączką krwotoczną denga (liczba zachorowań wzrasta szczególnie w okresie pory deszczowej od października do kwietnia, nie ma skutecznego środka zabezpieczającego przed zakażeniem). UWAGA: w 2016 roku na Bali zanotowano znaczący wzrost liczby zachorowań na dengę. Balijskie służby medyczne zostały postawione w stan podwyższonej gotowości.

W przypadku podróży poza Jawę i Bali miejscowe władze zalecają profilaktyczne przyjmowanie lekarstw antymalarycznych oraz zwracanie uwagi na dobre zabezpieczenia przeciw komarom. Szczególną uwagę należy zwrócić na pojawianie się wśród drobiu i ludzi ognisk ptasiej grypy wywołanych szczepem wirusa grypy H5N1. Przed wyjazdem do Indonezji warto zaszczepić się przeciw zwykłej grypie, co znacznie skraca czas zdiagnozowania ptasiej grypy. Należy unikać kontaktu z drobiem i dzikimi ptakami, a także miejsc, gdzie może być obecny drób zakażony wirusem H5N1 takich jak targowiska, fermy, zakłady przetwórstwa drobiu. Wirus jest wrażliwy na wszystkie rodzaje detergentów, jak i temperaturę powyżej 70 st. C. Należy szczególnie dbać o czystość rąk. Zagrożenie wirusem H1N1 nie stanowi dużego zagrożenia w Indonezji.

Opieka medyczna, zarówno państwowa, jak i prywatna, jest płatna. Poziom usług, zwłaszcza w szpitalach państwowych, jest niezadowalający; znacznie lepszy jest w klinikach prywatnych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi przeciętnie od 20 do 50 USD (w nagłych i ciężkich przypadkach - do 200 USD); koszt jednej doby pobytu w szpitalu - od 15 USD w szpitalu państwowym (np. Szpital Wydziału Medycyny Uniwersytetu Indonezja Cipto Mangkusumo w Dżakarcie) do 250 USD w prywatnej klinice. Przeciętny koszt pobytu w szpitalu wynosi 150 USD dziennie, nie licząc opłat za usługi medyczne, badania laboratoryjne i lekarstwa.

Podróżowanie po kraju

Szlaki komunikacyjne są bardzo zatłoczone i niebezpieczne. Ruch na drogach jest chaotyczny, czasami wręcz niebezpieczny (kierowcy nie przestrzegają zasad ruchu drogowego). Należy pamiętać o szczególnej ostrożności przy poruszaniu się autobusami i autokarami. Zgodnie z przepisami indonezyjskimi cały czas należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (paszport).

Przy podróżowaniu do Papui Zachodniej, zwłaszcza w głąb prowincji, w rejony znajdujących się poza szlakiem najważniejszych atrakcji turystycznych, nadal obowiązuje specjalne zezwolenie (surat jalan), które można uzyskać w kwaterze głównej policji w Dżakarcie lub regionalnych oddziałach policji w Manokwari, Nabire, Biak lub Jayapurze (Papua Zachodnia). Uzyskanie zezwolenia może potrwać kilka dni. Po przybyciu do prowincji należy zgłosić się na najbliższym posterunku policji. Przepisom tym nie podlegają dziennikarze, którzy uzyskali zezwolenie wydane przez MSZ Indonezji.

Informacje dla kierowców

Obowiązuje ruch lewostronny. Międzynarodowe prawo jazdy jest w Indonezji uznawane, jednak przy dłuższych pobytach, ze względu na korzystniejsze ubezpieczenie miejscowe, władze zalecają wyrobienie indonezyjskiego prawa jazdy. Poza stołeczną Dżakartą należy unikać podróżowania samochodem w nocy. Samochód można wypożyczyć w prywatnych wypożyczalniach na dowolny okres; orientacyjna cena wynosi ok. 30-40 USD dziennie. Zdecydowanie bezpieczniejsze jest korzystanie z samochodu z wynajętym miejscowym kierowcą. Wszelkich płatności należy dokonywać w walucie miejscowej.

Należy odnotować, że w Indonezji jazda na motorze lub skuterze, chociaż popularna, jest bardzo niebezpieczna. Niezależnie od faktu, ze nie przestrzegane są elementarne zasady ruchu drogowego, co jest przyczyną wielu wypadków, w tym śmiertelnych, wypożyczane motocykle są w bardzo złym stanie technicznym. Jeśli pomimo tych okoliczności turysta zdecyduje się na jazdę wypożyczonym jednośladem, to powinien zachować w czasie jazdy szczególną ostrożność, zwłaszcza w zakresie ograniczenia szybkości oraz dysponować profesjonalnym motocyklowym kaskiem, najlepiej produkcji zagranicznej, gdyż powszechnie dostępne na indonezyjskim rynku nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa.

Cło

W Indonezji obowiązuje limit wwozu i wywozu obcych środków płatniczych stanowiących ekwiwalent 100 mln IDR (około 7 tys. USD). W przypadku wwozu większej kwoty należy wypełnić deklaracje celną, a przy wywozie uzyskać zgodę Centralnego Banku Indonezyjskiego. Nie wolno wwozić, wywozić ani posiadać narkotyków - grożą za to surowe kary, łącznie z karą śmierci. Obowiązują ograniczenia i zakazy wywozu rzadkich gatunków lokalnej fauny i flory. Wątpliwości służb celnych może wzbudzić większa ilość lekarstw, jeśli nie mają one nazw międzynarodowych. Przy wyjeździe z Indonezji nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT.

Przepisy prawne

UWAGA: Za posiadanie, przywóz lub wywóz narkotyków grozi kara śmierci.

Święta

W Indonezji obchodzone są święta islamskie, chrześcijańskie, hinduistyczne i buddyjskie. Święto narodowe Indonezji, Dzień Niepodległości, obchodzone jest 17 sierpnia. W czasie świąt czynne są centra handlowe (z wyjątkiem pierwszego dnia świąt Idul Fitri, kiedy są czynne od południa).

Przydatne informacje

 • Z uwagi na dominujący w Indonezji islam, oprócz takich wysp jak Bali, Sulawesi Północne (d. Celebes), Papua Zachodnia i Małe Wyspy Sundajskie, niewskazane jest noszenie skąpych ubrań w dużych skupiskach miejskich, a szczególnie podczas zwiedzania świątyń i miejsc kultu. Wchodząc do meczetów, należy pamiętać o zdejmowaniu butów, natomiast kobiety powinny okryć głowy chustą. Na wyspie Bali podczas zwiedzania świątyń buddyjskich i hinduistycznych należy nałożyć sarong; udostępniany jest na miejscu, najczęściej bezpłatnie.
 • Wszystkie duże centra handlowe są czynne od godziny 10.00 do 22.00 (również w soboty i niedziele). Ceny w sklepach są stałe.
 • Korzystając z taksówek, należy zwrócić uwagę, czy taksówkarz włączył taksometr, i w żadnym razie nie godzić się na przejazd na podstawie tzw. umowy.
 • Wymiany gotówki najkorzystniej dokonywać w kantorach zlokalizowanych w dużych centrach handlowych lub dobrych hotelach. Należy dokładnie przeliczyć kwotę wydaną przez kasjera walutowego. W Indonezji pewne trudności może przysporzyć wymiana dolarów amerykańskich gdyż większość kantorów akceptuje tylko banknoty nowe i niezniszczone.
 • Na terenie całej Indonezji, a w szczególności na prowincji, nie należy spożywać posiłków w tanich restauracjach bądź małych przydrożnych straganach. Grozi to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Bezpieczniejsze są na ogół większe restauracje o odpowiednim standardzie oraz restauracje hotelowe. Ceny usług hotelowych oraz restauracyjnych są znacznie niższe od polskich, a serwis jest na dobrym poziomie.
 • UWAGA NA METANOL: Z uwagi na fakt, że na Bali, Lombok i Gili odnotowano wiele przypadków śmiertelnego zatrucia alkoholem metylowym, należy unikać tanich pubów oferujących promocyjne drinki w skład, których wchodzi tradycyjny „Arak”.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.