Menu

Ostrzeżenia dla podróżujących

23 października 2018

Sierra Leone - ostrzeżenie dla podróżujących

Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2018

Treść aktualizacji: wprowadzenie nowego formatu ostrzeżenia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Sierra Leone zachowanie szczególnej ostrożności.

Na terenie całego kraju występuje zagrożenie napadami rabunkowymi. Nie można też wykluczyć ataków terrorystycznych.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.