Menu

Ostrzeżenia dla podróżujących

3 sierpnia 2017

Tunezja - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

W związku z zagrożeniem terrorystycznym, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tunezji.

W związku z zagrożeniem terrorystycznym oraz niestabilną sytuacją społeczno-ekonomiczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tunezji.

Należy podkreślić, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują zdecydowane działania i od 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego wymierzonego w turystów. Niemniej jednak, w ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się na terenie całego kraju.

Wysoki poziom niepokojów społecznych, przejawiający się m.in. manifestacjami i blokowaniem dróg krajowych, może skutkować starciami ze służbami porządkowymi, w szczególności w zachodniej, środkowej i południowej części Tunezji. W związku z powyższym, MSZ kategorycznie odradza pobyt oraz odwiedzanie pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego, szczególnie strefy górskiej i pustynnej, w tym następujących miejscowości i ich okolic:

 • Dżunduba (Jendouba),
 • Al Kaf (Le Kef),
 • Subaitila (Sbeitla),
 • Al- Kasrajn (Kasserine),
 • Sidi Bu Zajd (Sidi Bouzid),
 • Kafsa (Gafsa),
 • Kibili (Kebili),
 • Tatawin (Tataouine),
 • Bin Kirdan (Ben Gardane).

Obywatelom polskim planującym wakacje w Tunezji pomimo ostrzeżenia, zaleca się wybór wyjazdów grupowych organizowanych przez certyfikowane biura podróży, posiadające własne plany zarządzania kryzysowego oraz rezydentów w Tunezji. Równocześnie zaleca się skorzystanie z opcji ubezpieczenia gwarantującego pełną hospitalizację w tunezyjskich prywatnych klinikach, oraz pobyt w renomowanych hotelach o wysokim standardzie, zapewniających pełną ochronę wewnątrz obiektu, w tym przylegającej plaży. MSZ kategorycznie odradza poruszanie się w porze wieczornej oraz nocnej poza strefami turystycznymi oraz głównymi szlakami komunikacyjnymi. MSZ odradza wyjazdy indywidualne i grupowe poza miejscowości turystyczne.

Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji. Od dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożenia blokadami i strajkami okupacyjnymi. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione. Całkowity zakaz poruszania się obowiązuje w zamkniętych strefach wojskowych.

Obywatelom polskim przebywającym w Tunezji zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych władz. MSZ apeluje również o rejestrację podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast