Menu

Ostrzeżenia dla podróżujących

16 września 2017

Wielka Brytania - aktualizacja informacji o stanie bezpieczeńtwa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że władze Zjednoczonego Królestwa obniżyły ponownie poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym z "krytycznego" (critical) do niższego "poważnego” (severe). Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie kolejnymi atakami terrorystycznymi, ale nie jest już ono w tym momencie oceniane jako bezpośrednie.

Wojsko i uzbrojona policja mogą nadal ochraniać publiczne obiekty narażone na atak.

Brytyjskie służby apelują o czujność i ostrożność w miejscach publicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Wielkiej Brytanii szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach publicznych, śledzenie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb porządkowych. Apelujemy również o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj zwykłą
  ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast